Logotyp

Fjärrvärmecentraler

METRO THERM:s fjärrvärmecentraler är utvecklade för svenska förhållanden, i samråd med installatörer och energiverk för att vara lätta att installera, driftsäkra och servicevänliga. METRO THERM har fjärrvärmecentraler for både villor och fastigheter med ett effektbehov. Lång erfarenhet och ett stort antal installationer borgar för bekymmersfri drift i många år framåt. Flera av modellerna är testade och P-godkända av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Hela kedjan är kvalitetscertifierad.

METRO Superb XL/XXL