Skip to main content
Hitta din lösning
Hem  /  Produkter  /  Ved- och pelletspannor  /  Kombipannor  /  Focus D2 Miljö

Focus D2 Miljö

Köp produkt

Kombipanna för effektiv eldning av olika biobränslen.


RSK: 6201023 | Artikelnr: 1172601001

Rek. pris: 62.200 kr (inkl. moms)

FOCUS D2 Miljö är en robust panna utrustad med helt separata eldstäder och rökkanaler för eldning av ved, pellets eller olja. Pannan är dessutom ansluten med en 6 kW elpatron för att kunna köras i elpannedrift.
Den smarta tekniken i FOCUS D2-Miljö gör att pannan helt automatiskt kan övergå till pellets, olja eller el när exempelvis veden brunnit ut. Det gör denna panna till ett säkert alternativ när värmekomforten är extra viktig.
Tappvarmvattnet produceras genom en varmvattenslinga av koppar som gör att varmvattnet värms i samma takt som det förbrukas. Detta medför att man alltid får nyproducerat och fräscht tappvarmvatten vid tappställena.
Pannans höga verkningsgrad är upp till 90 % optimerad tillsammans med en ackumulatortank. Detta rekommenderas särskilt vid vedeldning.

Focus D2 Miljö är en kombipanna som klarar eldning av ved, pellets och olja. Den är utrustad för elpatron och kan köras helt i elpannedrift. Effekten vid vedeldning är 25 kW, pellets 10-30 kW och elpatronen är på 6 kW. Tar bränslet slut i den ena eldstaden kan pannan automatiskt växla över till den andre och tar den slut där kan D2 Miljö automatiskt koppla igång elpannedrift, för att säkerställa att värmen aldrig tar slut.
Med omvänd förbränningsteknik och keramisk brännkammare uppnås höga förbränningstemperaturer som ger ren, effektiv och miljövänlig förbränning. Eldstaden för ved rymmer 65 liter och klarar 35 cm vedträ.
Tankens volym är på 240 liter, men vår rekommendation är att ansluta en ackumulatortank till pannan. Det ger en längre mer effektiv förbränning samtidigt som det gör att du inte behöver elda lika ofta.

Effekt ved 25
Effekt pellets 30
Effekt el 6
Bränsle kombi (ved, pellets)

Kontrollera att primär- och sekundärluftens förhållande och tillförsel är rätt.
Kontrolla att veden är tillräckligt torr.
Kontrollera att blandningsventilen och laddningspaketet fungerar som de ska.
Kontrollera att överhettningsskyddet fungerar som den ska.
Kontrollera att pelletsbrännaren fungerar som den ska.
Kontrollera att inställningen på termostaten är tillräckligt högt ställd.


Kontrollera att det finns vatten i systemet och att trycket i värmesystemet är 1-1,5 Bar. Avbryt genast uppvärmningen genom att släcka elden om det inte finns vatten i systemet. Tillsätt inte vatten i pannan, utan låt pannan svalna genom att släppa igenom kall luft. När pannan har svalnat kan systemet fyllas med vatten och uppvärmningen påbörjas igen.
Kontrollera termostatens brytfunktion (termostaten klickar och driftslampan tänds/släcks).
Kontrollera att cirkulationspumpen och blandningsventilen fungerar och undersök cirkulationsflödet i pumpen och rörsystemet. Luft som finns i systemet kan hindra vattnets cirkulationsflöde.

Rökgastemperaturen får inte överskrida 350ºC, eftersom rökkanalerna inte klarar av högre temperaturer. Kontrollera att primär- och sekundärluftens förhållande och mängd är korrekta.

Rengör pannan. Sot, aska och tjära kan sätta sig på pannans eldytor och vid för mycket beläggning, fungerar detta som isolering med för hög temperatur som följd.

Kontrollera att bafflarna är på plats och hela.

Kontrollera att draget i rökkanalen inte är för högt under förbränning. Vid behov måste det installeras en dragregulator i skorstenen, eller så kan draget också styras av ett spjäll.

Kontrollera att primär- och sekundärluftens förhållande och mängd är korrekta när det eldas med ved.

Kontrollera att veden är torr.

Ta bort baffelplåten från pannan när det eldas med pellets.

Kontrollera att pelletsbrännaren inte är inställd på för låg effekt.

Kontrollera skorstenens drag och att pannrummet har tillräckligt lufttillförsel (1,5 x rökrörsarean).

Kontrollera brännartermostatens inställda värde.

Kontrollera att överhettningsskyddet inte är utlöst. Skyddet kan återställas igen genom att öppna skyddskorken och trycka på skyddet. Pannvattnet måste dock svalna innan skyddet kan återställas på nytt. Felsök varför överhettningsskyddet har blivit utlöst.
Läs pelletsbrännarens användarhandbok.

Kontrollera att det är rätt undertryck i pelletskammaren. Pelletsbrännare behöver 5 Pa. Vid behov öka undertrycket genom att ta bort baffelplåten i pelletskammaren.

Kontrollera skorstenens drag och att pannrummet har tillräckligt lufttillförsel (1,5 x rökrörsarean).

Undertryck kan bero på mekanisk ventilation eller ungsfläkt. Draget kan förbättras genom att öppna dörr eller fönster.

Testa draget genom att hålla en tänd tändsticka i öppningen till påfyllningsluckan. Om det inte finns något drag får man enklast luften att röra på sig genom att t.ex elda ett papper i konvektionskanalen eller i brännarbaljan. På detta sätt värms luften i rökkanalens nedre del och stiger uppåt så att det blir drag i rökkanalen.

Kontrollera att det inte är undertryck i pannrummet, det försämrar draget i rökkanalen. Undertryck kan bero på mekanisk ventilation eller ugnsfläkt. Draget kan förbättras genom att öppna en dörr eller fönster.

Kontrollera att det är rätt undertryck i pelletskammaren. Pelletsbrännare behöver 5 Pa. Vid behov öka undertrycket genom att ta bort baffelplåten i pelletskammaren.

Kontrollera skorstenens drag och att pannrummet har tillräckligt lufttillförsel (1,5 x rökrörsarean).

Kontrollera att rökrörets anslutningar är täta.


Vem är du som vill köpa produkten?

Hitta installatör


Handla direkt

Hitta din lösning