Skip to main content
Hitta din lösning

Frågor & svar om avfuktare

Vattenläckage


Problem
1) Vattenslangen är täppt
2) Vattenbehållaren är felplacerad
3) Vattenbehållaren är skadad

Lösning
1) Kontrollera vattenslangen och att inte utloppshålet ej är igensatt.
2) Placera vattenbehållaren korrekt
3) Byt vattenbehållare

Dålig effekt


Problem
1) Luftfilter täppt
2) Täppt i vattenavtapp
3) För låg rumstemperatur

Lösning
1) Rensa filter
2) Kontrollera vattenslang
3) Högre rumstemp.
Är det tillräckligt hög luftfuktighet?

Avfuktaren fungerar ej


Problem
1) Elfel
2) Är vattenbehållaren riktigt placerad?
3) Är vattenbehållaren full?

Lösning
1) Kontrollera ansl. Säkring
2) Placera vattenbehållaren rätt
3) Töm vattenbehållaren
Är det tillräckligt hög luftfuktighet?

Hitta din lösning