Skip to main content
Hitta din lösning

Frågor & svar om fjärrvärme

Dålig värme i hela huset


Problem
a) Fel i reglerutrustningen
b) Cirkulationspumpen har stannat
c) Framledningsgivare eller utegivare fungerar inte
d) Värmeventilen och/eller ställdon fungerar inte
e) Värmekretsens filter igensatt

Lösning
a)
1. Kontrollera inställning i reglercentral
2. Kontrollera att styrventil svarar på ändrad inställning i reglercentral
3. Vid utebliven funktion stäng av strömmen, ställ in manuellt

b)
1. Kontrollera säkringar och motorskydd
2. Försök återstarta
3. Kontakta installatör/pumpfirma
c) Kontrollera givarna
d) Kontrollera ventilens och ställdonets funktion
e) Kontrollera och rengör filter

Dålig värme och varmvattentemperatur i hela fastigheten


Lösning
1. Kontrollera inkommande temperatur.
2. Mät tryckskillnad över anläggningen.
3. Kontrollera filtret så att det inte är igensatt.
4. Stäng av ventilationen
5. Kontakta värmeleverantören

Vattentemperaturen pendlar


Problem
a. Igensatt filter inkommande kallvatten
b. Framledningsgivare fungerar inte
c. Överläckage av kallvatten till varmvattnet i en termostatblandare

Lösning
a. Rengör filter
b. Kontrollera givarna
c. Kontrollera genom att:
1. Spola varmvatten i dusch/badkar tills varmvattenledningen är varm.
2. Stäng av.
3. Sätt på varmvattnet i handfatet.
4. Om varmvattenledningen till dusch/badkar blir svalare läcker troligen backventil.
-Byt backventil

Varmvattnet är grönt

Problem
Läckage mellan värmeväxlare och fjärrvärmekretsen

Lösning
Byt värmeväxlare

Varmvattnet är för varmt

Problem
Varmvattenventilen och/eller ställdon fungerar inte.

Lösning
Kontrollera varmvattenventil och ställdonets funktion.

Störande ljud i varmvattensystemet

Problem
1. VVC-pump ställd med för hög pumpkapacitet.
2. Luft i VVC-pump
3. VVC-pump skadad

Lösning
1. Minska VVC-pumpkapacitet
2. Avlufta VVC-pump
3. Byt hela eller delar av pumpen

Var ansluter jag VVC-pump? (Metro Superb)

Lösning
– Superb D/ S : Ansluts på kallvattnet där uppe alt där nere beroende på var fjärrvärmen kommer in. Obs! Tätbricka bort. Backventil.
I det fall det är anslutet både uppåt och neråt så får pumpen placeras utanför.
T-koppling och backventil mot källan.
– Superb Maxi: VVC-ledningen ansluts till ventilröret. Det finns ett extra ½” anslutning på baksidan av ventilröret. För att komma åt anslutningen behöver även ventilröret vridas något.

Cirkulationspumpen går ej (Superb Si)

Lösning
– kontrollera samtliga reglerparametrar
– skruva bort locket på regulatorn och mät spänningen mellan S och 3 på plint S.
Multimetern visar 230 + -10%  –  Byt pump
Multimetern visar 0 V   – Byt reglercentral (Siemens RVS46)

För låg temperatur på varmvattnet

Problem
För låg temperatur i fjärrvärmevattnet (bör vara 65°C).

Lösning
Kontakta din fjärrvärmeleverantör

Hitta din lösning