Skip to main content
Hitta din lösning

Frågor & svar om genomströmningsvärmare

Vattnet värms, men inte tillräckligt -temperaturen är för låg


Problem
För stort flöde eller låg temperatur på inkommande vatten. Defekt slinga på element alternativt för hög inställd temperatur.

Lösning
Kontrollera flödet på blandaren och justera flödesskruv på värmaren.
Om slingan på elementet är defekt, byt elementet.
Kontrollera inställningen på temperaturen, om den är för högt ställd.
Har genomströmningsvärmaren tillräcklig effekt?

Vattentemperaturen är ojämn


Problem
Luft i vattnet.
Varm- och kallvattenanslutning är förväxlad.
Ojämn strömförsörjning.

Lösning
Stäng strömmen och avlufta.
Kontrollera att anslutningarna är på rätt plats. Skifta om de anslutits fel.
Kontrollera spänningen, att strömförsörjningen är jämn.

Värmaren startar inte så vattnet blir inte varmt


Problem
För lågt vattentryck

Lösning
Justera flödet och kontrollera tekniska data för nödvändigt flöde (se manual). Rengör filter, munstycken och armaturer.

Vattnet blir inte varmt när värmaren startat

Problem
Har överhettningsskyddet löst ut?
Saknas det I-fas?
Är det fel på elementet?

Lösning
Återställ överhettningsskyddet om det visar sig att det har löst ut på grund av för högt tryck eller temperatur. Kontrollera även att inte silen är igensatt.
Kontrollera elementet genom att mäta spänningen. Det skall uppnå 3 x 14.5 OHM. Elementet behöver bytas om det är defekt.

Värmaren startar och stoppar


Problem
Ojämnt vattentryck eller för lågt flöde

Lösning
Kontrollera ventiler.
Stäng övriga blandare. Öka flödet.
Kontrollera värmarens tekniska data.

Flödet är mindre än väntat

Problem
Pelatorsil med för lågt flöde / för lågt vattentryck / igensatta rör eller ventiler

Lösning
Kontrollera att rätt pelatorsil är monterad (den som medföljer produkten eller likvärdig)
Kontrollera vattentrycket och flödesinställningen i värmaren (se manualen).
Kontrollera och rengör ventiler, blandare och filter.
Har genomströmningsvärmaren tillräcklig effekt?

Inget vattenflöde

Problem
Vattentillförseln avbruten

Lösning
Kontrollera att det finns vatten i systemet och att alla ventiler är öppna samt att trycket överskrider 2 bar.

När ska jag välja en Minex genomströmningsvärmare?

Lösning
En genomströmningsvärmare är ett bra alternativ när det är väldigt ont om utrymme och också när tappningar är små men långa (t.ex. vid dusch). Genomströmningsvärmaren kan t.ex. användas till en mindre sommarstuga eller till en separat bastu med dusch. Tänk på att om den ska användas till en dusch eller till en diskbänk måste en genomströmningsvärmare på minst 11 kW, väljas, annars räcker inte flödet till. Till en vanlig bostad är alltid en vanlig förrådsberedare att föredra.

Hitta din lösning