Skip to main content
Hitta din lösning

Frågor & svar om varmvattenberedare

Vilken varmvattentemperatur rekommenderas i beredaren?

Lösning
Aldrig under 60 grader C i beredaren för att motverka legionellabakterier. Blandningsventilens inställning skall vara minst 55 grader. Mät temperaturen genom termometer vid lämpligt tappställe.

Borde jag stänga av / tömma varmvattenberedaren när jag reser på semester?


Lösning
Om det inte finns någon frostrisk behövs det inte. Värmeförlusten från varmvattenberedaren är relativt små.
Vid frostrisk skall beredaren alltid tömmas.

Vilken varmvattentemperatur rekommenderas i beredaren? (Focus)


Lösning
Aldrig under 60 grader C i beredaren för att motverka legionellabakterier. Blandningsventilens inställning skall vara minst 55 grader. Mät temperaturen genom termometer vid lämpligt tappställe.

Borde jag stänga av/tömma varmvattenberedaren när jag reser på semester? (Focus)

Lösning
Om det inte finns någon frostrisk behövs det inte. Värmeförlusten från varmvattenberedaren är relativt små.
Vid frostrisk skall beredaren alltid tömmas.

Hur tappar jag ur min beredare? (Focus)

Lösning
Stäng av strömmen, stäng ratt märkt avstängning. Vrid säkerhetsventilen till öppet läge (första hacket). Öppna varmvattenkran för att släppa in luft. Hjälper inte det , tag bort den lilla spårskruven på blandnings ventilen. Om du ej får in tillräckligt mycket luft kan man lossa försiktigt på kopplingsmuttern över blandningsventilen på varmvattensidan för att få in luft i behållaren.

Varför droppar det från säkerhetsventilen? (Focus)


Lösning
Det är normalt att det kommer upp till 6 liter vatten per dygn ur säkerhetsventilens spillrör. Det beror på att vattnet utvidgar sig vid uppvärmning. Spilledning skall dras till golvbrunn.

Ska jag ansluta beredaren med 1- eller 2-fas? (Focus)


Lösning
Power kan anslutas 1- och 2-fas.
VLM och VLS kan anslutas 1-, 2- och 3-fas. OBS! Nolla måste anslutas.

Kan jag montera varmvattenberedaren liggande? (Focus)

Lösning
Power och VLS-beredare kan monteras liggande. VLM skall alltid monteras stående.

Varmvattenberedaren löser ut säkringen ofta. Varför? (Focus)

Lösning
Kontrollera motståndet i elpatronen. Den ska uppgå till 50-55 OHM.

Hur återställer jag överhettningsskyddet? (Focus Power)


Lösning
Ta bort det svarta plastlocket som sitter vid sidan om termostatratten. Återställ genom att trycka in “piggen” i hålet nere till vänster (i läget då rören är nedåt).

Hur återställer jag överhettningsskyddet? (Focus VLM/VLS)

Lösning
Återställningen av överhettningsskyddet sitter bakom luckan till vänster om termostatratten. Tryck in knappen för återställning.

Vattnet blir för varmt? (Focus)

Lösning
Kontrollera termostaten, slocknar lampan när du vrider ner den?
Om ej, är termostaten defekt. Kontrollera blandningsventilens fun

Inte tillräckligt med varmt vatten? (Focus)


Lösning
Kontrollera termostatens inställning och höj den eventuellt.
Kontrollera blandningsventilens inställning och höj den eventuellt.
Kontrollera blandningsventilens funktion , ändras vattnets temperatur när du vrider på den?
Kontrollera att elpatronen går på alla faser.
Kontrollera vv-röret i beredaren.

Vattnet blir inte varmt? (Focus)

Lösning
Lyser ej lampan på termostaten, kontrollera säkringarna.
Lyser inte lampan, kontrollera överhettningsskyddet, återställ detta. Då skall lampan tändas.
Lyser ej lampan efter att steg 2 kontrollerats är troligen termostaten defekt. Lyser lampan på termostaten så är det troliga felet att elpatronen/värmeskölden är defekt.

Hur tappar jag ur min beredare?

Lösning
På beredare med volym 15,30,33,55 liter. Stäng av strömmen. Stäng ratt märkt avstängning. Därefter öppnar du luckan i nederkanten på framsidan. Är det första gången du tömmer, skär bort isoleringen innanför luckan. Anslut slang till avtappningsventilen. Öppna vredet ¼ varv. Öppna en varmvattenkran så att det kommer in luft i beredaren. Hjälper inte det, tag bort den lilla spårskruven som sitter på blandningsventilen så att luft kommer in. På Beredare 35,60-450 liter, stäng av strömmen, stäng ratt märkt avstängning. Vrid säkerhetsventilen till öppet läge (första hacket). Öppna varmvattenkran för att släppa in luft. Hjälper inte det , tag bort den lilla spårskruven på blandnings ventilen som fins på 35,60,110,160 liters beredare Om du ej får in tillräckligt mycket luft på de större, kan man lossa försiktigt på kopplingsmuttern över blandningsventilen på varmvattensidan för att få in luft i behållaren.

Mitt varmvatten luktar illa?

Lösning
Det kan uppstå en otrevlig doft om man har en högre halt av mangan i sitt vatten. Det uppstår då en reaktion mellan manganet och magnesiumanoden i beredaren. Vi har en specialanod kallad Correx Titananod, som tillbehör, som tar bort detta problem.

Ska jag ansluta beredaren med en eller två fas?

Lösning
De flesta av våra beredare kan anslutas både 1fas 230V eller 2fas 400V. (Detta gäller ej Så´nett 33 lit.E och Minett 30 lit.R som är försedda med stickpropp för 1fas 230V). Huvudregeln är man skall ansluta dem 2fas 400V för att få en så snabb uppvärmning som möjligt. Ansluter man med 1fas 230V får man bara 1/3-del av maxeffekten.

Kan jag montera beredaren med rören uppåt istället för nedåt?

Lösning
Nej, det går inte att vända på en beredare som är konstruerad för att monteras med rören nedåt.

Kan jag montera beredaren liggande?

Lösning
När det gäller de emaljerade Cabinet-beredarna (60-160 liter) så kan de monteras liggande på rygg. Kapaciteten reduceras då med 25 procent.

Det rinner vatten ur spilledningen från säkerhetsventilen?

Lösning
Det är normalt att det kommer upp till 6 liter vatten per dygn ur säkerhetsventilens spillrör. Det beror på att vattnet utvidgar sig vid uppvärmning.

Vattnet blir för varmt?

Lösning
Kontrollera termostaten, slocknar lampan när du vrider ner den? Om ej, är termostaten defekt.

Vattnet blir ej tillräckligt varmt?

Lösning
Kontrollera termostatens inställning och höj den eventuellt.
Kontrollera blandningsventilens inställning och höj den eventuellt.
Kontrollera blandningsventilens funktion , ändras vattnets temperatur när du vrider på den?

Ska jag välja en rostfri eller en emaljerad beredare?

Lösning
Det är din vattenkvalitet som avgör vilken beredare som du ska välja. Om du har kalk i vattnet (hårt vatten), och/eller klorider (salter) ska du alltid välja en emaljerad beredare. Även om du är osäker på din vattenkvalitet (undantaget låg konduktivitet; under 25 mS/m). Vid övriga vattenkvaliteter är rostfritt ett bra val.
Det råder stora variationer i vattenkvalitet även på kommunalt vatten. Vid tveksamhet, kontakta lokal VVS-installatör eller METRO THERM AB.
På ditt kommunala vattenverks hemsida brukar vattenprov framgå.

Vad är en anod och vad har den för funktion?


Lösning
Offeranoder sitter i alla emaljerade beredare och har till uppgift att skydda behållaren från rostangrepp vid ev. skador eller porer i emaljen. Offeranoden bör kontrolleras med jämna mellanrum. Livslängden varierar kraftigt beroende av vattnets kvalitet och aggressivitet.
Inspektion av anod
Vid mätning skall sladd mellan anod och bleck lossas samt varmvattenberedaren vara vattenfylld. Dessutom skall multimetern vara inställd på likström och milliampere.
15, 30, 33, 35 liters E kan ej mätas elektriskt.
> 0,3 mA = Allt ok
< 0,3 mA = Skall anod bytas

Vattnet blir inte varmt?

Lösning
Lyser ej lampan på termostaten, kontrollera säkringarna.
Lyser inte lampan, kontrollera överhettningsskyddet, återställ detta. Då skall lampan tändas.
Lyser ej lampan efter att steg 2 kontrollerats är troligen termostaten defekt. Lyser lampan på termostaten så är det troliga felet att värmeelementet är defekt.
Återställning av övertemperatursäkring
Lossa stjärnskruven ovanför vredet. Återställ genom att använda exempelvis en skruvmejsel för att trycka in övertemp.säkringen som sitter i skruvhålet (25 mm in).

Hitta din lösning