Logotyp

Bäst för dig som är armstark och har skog

Vi människor har eldat med ved sedan tidernas begynnelse. Rutinerade vedeldare brukar skämta om att det är det enda bränsle som värmer tre gånger: När du klyver och kapar, när du bär in det och när du eldar med veden.

Om du har tillgång till skog och kraft och plats att hantera veden, så finns inget billigare bränsle. Bor du i ett villaområde och måste köpa kapad och kluven ved i säck så blir det billigare och framför allt bekvämare med pellets.

Väljer du ved så ska du också ha en eller flera ackumulatortankar. Pannan arbetar effektivare, tar vara på mer av vedens energi och andelen skadliga ämnen i röken minskar. Med rätt dimensionering behöver du bara elda en gång per dygn, två gånger när det är som kallast.

Fliseldning är ett bekvämare alternativ på landsbygden. Själva anläggningen fungerar ungefär som pellets, med ett förråd och automatisk matning till brännaren. Utrustningen är säker och enkel, men det krävs maskiner och utrymme för att flisa veden.

Aäven fliseldning kombineras med fördel med ackumulatortankar, inte minst för att det ger möjlighet till solvärme under sommaren.

Både ved- och fliseldning innebär att sotaren kommer 2-3 gånger om året och dessutom blir det aska kvar efter förbränningen. Askan innehåller viktiga näringsämnen och bör återgå till kretsloppet, genom att spridas i skogen eller användas som jordförbättringsmedel i trädgården.