Logotyp

Den enda energi som fortsätter att vara gratis

Solvärme är det enda energislag som garanterat inte kommer att drabbas av några prishöjningar. Ljuset finns där och är gratis. På våra nordliga breddgrader kryper tyvärr solen ned och är bara riktigt effektiv som värmekälla på sommaren.

Moderna solpaneler är mycket effektiva och klarar på egen hand hela varmvattenbehovet under sommaren. Enligt tester vid SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, kan solpanelerna halvera energiförbrukningen för varmvattnet. För normalvillan betyder det en energibesparing på 2 500 kWh, vilket är lika mycket som kyl, frys, diskmaskin och belysning förbrukar under ett år.

Redan när solen börjar titta fram på våren börjar solpanelerna att lämna ett bidrag och fortsätter att göra det till sent på hösten. Hur lång säsongen är beror på var i landet du bor.

Solpanelerna kopplas till samma ackumulatortank som värmepannan. Energitillskottet gör att du kan elda mindre under stora delar av året och slipper eldningen helt under sommaren.

Om du väljer att vänta med solpaneler, se till att din anläggning är förberedd för framtida anslutning. Annars säger du nej till gratis energi i framtiden.