Logotyp

Fjärrvärme för framtiden

Fjärrvärme är en viktig del i ett hållbart samhälle och möjliggör uppvärmning av våra hus med resurser som annars hade gått förlorat, exempelvis spillvärme ifrån processer, flis ifrån skogsavfall eller sopor.

Med modern reglerutrustning, energiklassade pumpar och effektiva värmeväxlare är METRO THERM:s centraler byggda för att optimalt använda den tillförda energin.

Centralerna kan även utrustas för mätning av värmesystem, varmvatten och VVC som tillsammans med energiverkets värmemängdsmätare ger full kontroll av fördelningen av fastighetens värme- och varmvattenkostnader. METRO THERM AB är certifierade enligt ISO: 14001 och ett har ett flertal produkter som är bedömda enligt Sunda Hus. 

METRO THERM har marknadens bredaste sortiment av värmeprodukter, och fjärrvärmecentraler för såväl det enskilda småhuset till de största industrifastigheterna och allt däremellan med flexibla lösningar. Med METROdim är det enkelt att dimensionera rätt utrustning till fastigheten. »Läs mer om METROdim här.

Ett utplock av METRO THERMs fjärrvärmecentraler som finns lagerlagda för snabb leverans: