Logotyp

Garanterat gratis energi

Ingen kan utfärda långsiktiga prisgarantier på energi. Det som är billigt idag kan vara dyrt i morgon. Det är bara solen som garanterat är gratis även i framtiden. Aäven hos oss nära polcirkeln lämnar solen så mycket energi att den räcker för att bidra till uppvärmningen av ditt hus nio månader om året. Under sommarmånaderna klarar den ensam hela varmvattenbehovet för en vanlig villa och räknat över hela året kan solen svara för halva behovet av varmvatten. Det handlar om tusenlappar varje år som du slipper betala för andra energislag.

När investeringen är gjord, är den enda kostnaden el för att driva pum- pen för laddningsautomatiken. Ditt kylskåp förbrukar betydligt mer el än den här pumpen.

Solvärme passar både i nybyggnation och vid renoveringar av äldre fastigheter. Vad som krävs är ett tak och ett vattenburet värmesystem.

I kombination med pellets eller vedeldning får du ett till hundra procent förnybart energisystem - klimatneutralt för att använda ett modernt ord. På samma gång blir värmen mer bekväm med mindre arbete. Solvärme passar även andra energislag inklusive fjärrvärme. Betalar du för energi idag, så kan du spara pengar direkt genom att komplettera med solenergi.

METRO THERM har lösningar som ger dig gratis energi från solvärme, oavsett om du kompletterar ett befintligt system eller bygger nytt. Kontakta oss så får du veta vad som passar dig bäst.