Logotyp

Värmer bara vattnet som används

Genomströmningsvärmaren värmer snabbt upp vattnet samtidigt som tappningen sker. Detta ger en optimal energiåtgång då den i princip inte drar någon energi alls när den inte används. Den kompakta designen gör att de tar väldigt liten plats och kan enkelt kan gömmas i en möbel eller lucka.

Användningsområdet är optimalt för det enskilda tappstället vid t.ex. industrier, lantbruk eller fritidshus. Aggregaten finns i tre storlekar 3,5 kw, 11 kW och 18 kW där en användarvänlig elektrisk styrning säkerställer att det inställda värdet bibehålls oavsett ojämnheter i temperatur och vattentryck på inkommande vattenanslutning. Tappvattentemperaturen beror sedan på temperaturen på inkommande vatten och flöde. Vi rekommenderar ytterligare kontroll av temperaturhöjning i databladet innan beställning.

Genomströmningsvärmare
Modell

Minex 3,5 kW

Minex 11 kW

Minex 18 kW

Bild

Säkring

16A

3x16A

3x35A

Max temperaturhöjning vid flöde

2 l/min
2,5 l/min
3 l/min
3,5 l/min
4,8 l/min
6,8 l/min
9,2 l/min


25ºC
dT = 20ºC
dT = 17ºC
dT = 15ºC

dT = >60ºC
dT = 53ºC
dT = 45ºC
dT = 33ºC

dT = >60ºC
dT = >60ºC
dT = 54ºC
dT = 38ºC
dT = 28ºC

RSK-nr

6949111

6949112

6949113

 

» Läs mer om våra genomströmningsvärmare här