Logotyp

Hög verkningsgrad oavsett bränsle

FOCUS pannor är sedan många år fackmannens val. Det är välbyggda pannor för svenska förhållanden med en verkningsgrad på 91%, oavsett bränsle. Det är pannor som är enkla att sköta med lång livslängd. Med FOCUS har du friheten att välja – på programmet finns pannor för flera bränslen – för el, ved och pellets eller pellets och flis. Du kan också välja en renodlad ved- eller pelletspanna för att maximalt utnyttja bränslevärdet, med ett minimum av oförbrända ämnen i röken. FOCUS har rätt panna oavsett bränsle.