Logotyp

Metro Therm - en del i fortsatt branschutveckling

Metro Therms pannexpert Thomas Svensson, är engagerad i den svenska branschorganisationen SBBA. Intresseorganisationen har varit engagerad och bollplank i de nya EU-gemensamma lagkraven på ved- och pelletspannor.

- Vi jobbar för att ta produkterna till nästa generation.

Hos somliga i branschen, råder en förutfattad bild av ved- och pelletspannor. Likaså hos konsumenten. Nu vill Metro Therm tar del i ansvar att förändra bilden. Tillsammans med branschorganisationen SBBA, lobbas framförallt för att höja kvalitén på sortimentet som råder på marknaden.

- Branschen har tagit steg framåt, inte minst genom fabrikanters produktutveckling. Tyvärr finns det fortfarande en för stor del omoderna pannor - som bokstavligt talat, svärta ner branschen genom dess utsläpp, säger Thomas Svensson.
SBBA:s syftet är att öka nivån på produkter på den svenska marknaden och därmed få en mindre andel "dåliga" pannor med allt för stora CO2-utsläpp, bland annat.
SBBA skriver bland annat följande på sin hemsida:
"I ett land där utomhustemperaturen varierar från -40° till + 30° C ställs det av naturliga skäl stora krav på produktion av såväl värme som kyla. Det är således ingen slump att det finns ett antal riktigt bra och framgångsrika tillverkare av värmepannor och vattenvärmare i Sverige. Genom en kombination av erfarenhet, yrkesskicklighet och nytänkande bidrar dessa företag till att öka komforten i bostäder och på arbetsplatser – och inte bara i Sverige, utan även i andra delar av världen.
Ett flertal av dessa teknikdrivande företag verkar med varandra och tillsammans med svenska myndigheter för att skapa ännu bättre förutsättningar för innovationer och klimatsmarta lösningar inom värme- och komfortsektorn."
Detta är något Metro Therm skriver under på och nu vill vara en mer aktiv del i.