Logotyp

Minskar jobbet och ökar utbytet

Med bara en vedpanna kommer du att elda för kråkorna. Den mesta värmen går ut genom skorstenen. Men det finns en lösning, som allt oftare är ett krav från myndigheterna. Det är ackumulatortankar med stora mängder vatten, från några hundra liter till flera kubikmeter beroende på pannans effekt och storleken på huset.

Det är viktigt att panna, tankar och reglerutrustning passar varandra. Med ett väl balanserat system så får du maximalt utbyte av vedklabbarna. Det blir kort sagt mycket bekvämare. När det är som kallast på vintern så eldar du morgon och kväll och på sommaren går det flera dagar mellan besöken i pannrummet.

METRO THERM har kompletta vedpaket, med den högeffektiva och miljögodkända pannan FOCUS Eco Nature 40, laddomat, shunt, termostater och ackumulatortankar i olika storlekar för villor från 75 till 450 kvm.

Som tillval finns solslinga och med den installerad behöver du inte besöka pannrummet på hela sommaren och eldar mindre resten av året.