Logotyp

Produktionen av pannor går för högtryck

Ett par hundra pannor produceras varje månad i fabriken där Metro Therms IWABO-sortiment produceras. Ett imponerande antal pannor som lämnar fabriken varje vecka. Vilket visar att koncernen har en fortsatt tro på biobränsleprodukter.

I tider då den svenska marknaden enbart utgör en mindre andel, är det en styrka att ändå upprätthålla en fullbelagd pannfabrik. Såväl IWABO pelletsbrännare som dess pelletspannor produceras i fabriken som sysselsätter cirka 300 medarbetare och är expanderande. Tack vare styrkan i andra marknader, finns alla resurser att ha fortsatt stort fokus på produktutveckling.

Stort fokus i produktutvecklingen har senare år främst legat på styrningen och dess del i kombinationssystem.
IWABOS vidareutvecklade panna, Pellux 100, är ett exempel på det.
Där har pelletsbrännarens enskilda styrning flyttat in i pelletspannans intelligens - vilket borgar för ett mer optimerat system.