Logotyp

Produktionen av pannor går för högtryck

Ett par hundra pannor produceras varje månad i fabriken där Metro Therms IWABO-sortiment produceras.
- Det är en imponerande hur många pannor som lämnar fabriken varje vecka. Det visar verkligen att vi är en koncern som har en fortsatt tro på biobränsleprodukter, säger Anders Wigh, VD för Metro Therm AB.

I tider då den svenska marknaden enbart utgör en mindre andel, är det en styrka att ändå upprätthålla en fullbelagd pannfabrik. Såväl IWABO pelletsbrännare som dess pelletspannor produceras i fabriken som sysselsätter cirka 300 medarbetare och är expanderande.
- Naturligtvis är det så. Tack vare styrkan i andra marknader, finns alla resurser att ha fortsatt stort fokus på produktutveckling, säger Anders Wigh, VD på Metro Therm.

Stort fokus i produktutvecklingen har senare år främst legat på styrningen och dess del i kombinationssystem.
IWABOS vidareutvecklade panna, Pellux 100, är ett exempel på det.
Där har pelletsbrännarens enskilda styrning flyttat in i pelletspannans intelligens - vilket borgar för ett mer optimerat system.