Logotyp

Risken med att binda sig vid ett bränsle

Efter oljekrisen trodde många att elvärme var framtidens melodi. Sverige hade gott om billig el på den tiden. Gott om el har vi fortfarande, men den har rusat i pris. Det här visar hur osäkert det är att spå in i framtiden.

Dagens stora problem är fossila bränslen, i Sveriges fall olja och naturgas. Det är ändliga naturresurser som återskapas öndligt sakta.Vid förbränning frigörs koldioxid som bidrar till växthuseffekten. Aäven om oljan inte tar slut under överskådlig tid, kommer den att bli olidligt dyr till följd av ökande pro- duktionskostnader och skatter. Målet är att Sverige ska vara oberoende av olja och andra fossila bränslen år 2020.

Vad kommer sedan?

Med den teknik som är känd idag blir det en blandning av fyra energislag: sol, vind, vatten och biobränslen. Olja har ett energiinnehåll som vida överträffar alternativen. Som exempel kräver samma energimängd pellets tre gånger så mycket utrymme som olja.

Inget energislag finns i tillräcklig mängd för att ensamt ersätta olja. Därför kommer fastigheter i framtiden att värmas av lite av varje, beroende på årstid, fastighetens läge och andra faktorer.

I nyproduktion blir det även energisnålare konstruktioner, så kallade nollenergihus, som håller värmen med överskottsenergi från apparater och aktiviteter i huset, men även här krävs energitillskott, bl. a. för att värma varmvattnet.