Logotyp

Fjärrvärmecentraler

METRO THERM:s fjärrvärmecentraler är utvecklade för svenska förhållanden, i samråd med installatörer och energiverk för att vara lätta att installera, driftsäkra och servicevänliga.

I sortimentet finns centraler för både villor och fastigheter oavsett effektbehov. Lång erfarenhet och ett stort antal installationer borgar för bekymmersfri drift i många år framåt. Flera av modellerna är testade och P-godkända av RISE (tidiare SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).

Hela kedjan är kvalitetscertifierad.

Våra rekommendationer för antal bostäder och lägenheter utgår ifrån de senaste kraven i BBR. Med hjälp av energiförbrukningen och kategoritalen (utnyttjandetid) för de olika zonerna kan vi räkna ut effektbehovet.

I våra dimensioneringsexempel har vi utgått från bostäder i temperaturzon 3. 

Innan installation av fjärrvärmecentral bör alltid en mer utförlig beräkning göras.

» Dimensioneringsförutsättningar

Visa referenser