Logotyp

Värmepannor

FOCUS pannor är sedan många år fackmannens val. Det är välbyggda pannor för svenska förhållanden med en verkningsgrad på 91%, oavsett bränsle. Det är pannor som är enkla att sköta med lång livslängd. Med FOCUS har du friheten att välja – på programmet finns pannor för flera bränslen – för el, ved och pellets eller pellets och flis. Du kan också välja en renodlad vedpanna eller pelletspanna för att maximalt utnyttja bränslevärdet, med ett minimum av oförbrända ämnen i röken. FOCUS har rätt panna oavsett bränsle.

Metroakademin i Kalmar

Metroakademin arrangerar med jämna mellanrum biobränsleutbildningar. Kursen vänder sig till VVS-installatörer med syftet ge installarörer en trygghet i arbetet med att installera Metro Therms biobränsleanläggningar. Efter kursen har deltagarna god kunskap om FOCUS och IWABO-produkter. Kontakta din METRO-säljare för mer information.