Logotyp

FOCUS VLS

Varmvattenberedarna i FOCUS VLS-serien är utvecklade för att kunna placeras och installeras i låga utrymmen. På VLS-beredarna är anslutningarna placerade under beredarna för att både spara plats och underlätta monteringen. 
VLS S-RST är konstruerade med ännu lägre höjd än VLS. På VLS S-RST sitter anslutningarna på gaveln av berdaren. 

Utsidan av beredarna i VLS-serien är konstruerade för att kunna motstå större påfrestningar som exempelvis kan uppstå i en bastu.